Kristiansund lufthavn Kvernberget

Heliporten

Oljeeventyret utenfor kysten av kristiansund startet for fult på begynnelsen av 1980-tallet. Store oljefelt ble oppdaget på Haltenbanken, og Statoil og Shell var tidlig ute med å se potensialet til dette enorme området. Da oljeriggene ble bygget på slutten av 70-tallet hadde man behov for en helikopterbase som kunne transportere arbeidere effektivt ut til plattformene. Kristiansund og Kvernberget var da et naturlig valg, og en midlertidig helikopterterminal stod klar i 1981. På den tiden bestod heliporten av en liten brakke, hvor passasjerene ble fraktet med buss til helikopterne. Et helikopter av typen Sikorsky S61 var det første som ble tatt i bruk, og stasjonert på Kvernberget.

Det var ikke så veldig mye aktivitet over heliporten gjennom 80-tallet, men på 90-tallet begynte trafikken å ta seg opp betraktelig. Den lille brakken som stod der ble fort alt for liten, og en ny helikopterterminal måtte bygges. Den nye terminalen stod ferdig i 1993, og er den terminalen som står der i dag.

Etterhvert som flere plattformer ble slept ut til oljefeltene utenfor Kristiansund, økte atkiviteten over heliporten. Det tok ikke lang tid før den splitter nye terminalen, som hadde en årlig kapasitet på 20 000 reisende ble for liten. I 2006 fløy rundt 70 000 passasjerer over heliporten.

I dag er det den Norske divisjonen av det Canadiske helikopterselskapet CHC Helicopter Service som tar seg av alle flygningene ut fra heliporten. De opererer med en flåte bestående av Sikorsky S92 og Eurocopter Super Puma.